Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy kể tên các sinh tố tan trong nước và các sinh tố tan trong chất béo. Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?

Hãy kể tên các sinh tố tan trong nước và các sinh tố tan trong chất béo. Sinh tố nào ít bền vững nhất ? cho biết cách bảo quản ?

Hướng dẫn trả lời 

 - Các loại sinh tố ( vitamin ) dễ tan trong chất béo: A, D, E, K.
    - Sinh tố C ít bền vững nhất. 
    - Cách bảo quản: - Nên bỏ thực phẩm vào khi nước đã sôi.
                                - Khi nấu ko nên khuấy nhiều.
                                - Ko đun nấu lại nhiều lần.
                                  (....)