Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Bài giải:

\( \frac{7}{10}\) ;  \( \frac{20}{100}\) ;  \( \frac{475}{1000}\) ;  \( \frac{1}{1000000}\) .