Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho

Bài 2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

Bài giải: