Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số oxi hóa cao nhất

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Hướng dẫn giải:

Chọn B