Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

2. Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B