Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Đặc điểm sông ngòi nước ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.