Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 2. a) So sánh các phân số:

\( \frac{2}{5}\) và \( \frac{2}{7}\);                           \( \frac{5}{9}\) và \( \frac{5}{6}\);                      \( \frac{11}{2}\) và \( \frac{11}{3}\).

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải:

a) \( \frac{2}{5}\) \( > \frac{2}{7}\);                        \( \frac{5}{9}\) \( < \frac{5}{6}\);                        \( \frac{11}{2}\) \( > \frac{11}{3}\).

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.