Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

2. Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Hướng dẫn giải:

Trọng tâm của vật là điểm đặt của vectơ trọng lực của vật