Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?

Bài 2. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?

a) Al và khí Cl2 ;                         b) Al và HNO3 đặc, nguội;

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội;          d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết các phương trình hoá học (nếu có).

Lời giải:

Những cặp chất có phản ứng: Al và khí Cl2 ; Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Fe + Cu(NO3)2  → Cu + Fe(NO3)2