Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam ...

Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam thể hiện rõ các dạng địa hình chịu tác động của ngoại lực.
Trả lời
Ví dụ: hang động đá vôi, bãi bồi ven sông, cồn cát duyên hải, khe rãnh ở miền núi...