Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ

2. Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ ?

Trả lời.

Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ vì:

+ Ở vị trí chuyển tiếp miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, giao lưu thuận lợi với đồng bằng sông Hồng là vùng có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn.

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn miền núi Bắc Bộ:

- Địa hình gồm các đồi hình bát úp, xen ké những cánh đồng thung lũng bằng phẳng thuận lợi cho việc cư trú, giao thong, sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp).

- Nguồn nước cho sản xuất và cho sinh hoạt dân cư đảm bảo tốt hơn.

- Ít xảy ra tai biến thiên nhiên hơn (lũ quét, trượt lở đất đá,,,)

+ Có lịch sử khai thác sớm hơn miền núi Bắc Bộ.