Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.

Bài 2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.

1. Sản xuất gang

 Nguyên tắc sản xuất gang: Dùng cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim.

Quá trình sản xuất gang trong lò luyện kim (lò cao).

–  Phản ứng tạo thành khí CO: C + O2 → CO2

                                        C + CO2 → 2CO
– Phản ứng khử oxit sắt thành sắt.

        3CO + Fe203 → 2Fe + 3C02

Sắt nóng chảy hòa tan một ít cacbon tạo thành gang.

– Đá vôi bị phân hủy thành CaO, kết hợp vơi SiO2 có trong quặng tạo thành xỉ.         CaO + SiO3 → CaSiO3

Xỉ nhẹ nổi lên trển và được đưa ra ở cửa tháo xỉ.