Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

2. Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Giải.

Độ cao âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.