Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

Bài 2. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

a) MgSO4;                   b) CuCl2;                 c) AgNO3;            d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt dộng mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào là nhôm.

2A1 + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgN03 -> Al(N03)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng khí hiđro.

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2↑