Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α ). Chứng minh M là điểm chung của (α ) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Bài 2. Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α ). Chứng minh M là điểm chung của (α ) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Lời giải:

Hiển nhiên M ∈ (α ) , Gọi (β) là mặt phẳng bất kì chứa d, ta có                          

  => M ∈ (β)

Vậy M là điểm chung của (α ) và mọi mặt phẳng (β) chứa d