Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

2. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Giải.

Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ