Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Bài 2. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

a) Kim loại vontam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có ............ cao.

b) Bạc, vàng được dùng làm ........... vì có ánh kim rất đẹp.

c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do ............. và ..........      

d) Đồng và nhôm được dùng làm ............. là do dẫn điện tốt.

e  ............. được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt.

1. nhôm ; 2. bền ; 3. nhẹ ; 4. nhiệt độ nóng chảy ; 5. dây điện ; 6. đồ trang sức.

Lời giải:

a) nhiệt độ nóng chây

b) đồ trang sức

c) nhẹ, bền

d) dây diện

e) nhôm