Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

2. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

D. A và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất.

Bài giải:

D đúng.

a