Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đặt câu với các từ và cụm từ sau :

C2. Đặt câu với các từ và cụm từ sau :

a) Tần số, lớn, bổng ;

b) Tần số, nhỏ, trầm

c) Dao động, biên độ lớn, to ;

d) Dao động, biên độ nhỏ, nhỏ.

Hướng dẫn giải:

a) Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.

b) Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.

c) Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra nhỏ.

d) Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.