Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp ...

2. Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

 Trả lời

Ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

 + Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

 Ví dụ:

 - Mía cho công nghiệp đường mía

- Chè, cà phê cho công nghiệp chế biến chè, cà phê

- Bò thitjm bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp…

- Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản.

+ Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển ổn định và có điều kiện đa dạng hóa sản phẩm.

Các bài học nên tham khảo