Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là sóng ngang ?

2. Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Giải.

Sóng ngang là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương trùng với phương truyền năng lượng

Sóng dọc là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương vuông góc với phương truyền năng lượng