Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở địa phương em, nhân dân đã:

- Củng cố, bảo vệ đê

- Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.

- Trồng rừng, chống phá rừng

- Xây dựng các trạm bơm, thoát nước

Các bài học nên tham khảo