Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Hướng dẫn giải:

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

-          Năm 1870

-          2-9-1870

-          4-9-1870

-          18-3-1871

-          26-3-1871

-          Từ 20-5 đến 28-5-1871

-          Chiến tranh Pháp- Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp.

-          Hoàng đế nước Pháp là Na-po-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh

-          Nhân dân Pa- ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-po-lê-ông III

-          Chi –e cho quân đánh úp đồi Mông- mác (Bắc Pa-ri) nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân

-          Nhân dân Pa- ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc bổ sung

-          Quân chính phủ Véc – xai bắt đầu tấn công vào thành phố kéo dài đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “ Tuần lễ đẫm máu”