Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ

Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ

Trả lời:

Các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường phân bố ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo, là những nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh, một mặt hình thành các dãy núi uốn nếp, mặt khác hình thành các đứt gãy, các vực thẳm đại dương. Mặt tiếp xúc giữa hai mảng chờm lên nhau do tác ma sát sẽ trở thành vùng có nhiều núi lửa và động đất.

Các bài học nên tham khảo