Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

GỢI Ý LÀM BÀI

Sau hơn ba tháng đặt chân lên đất ta, số quân Tống bị chết đến quá nửa.

Số còn lại tinh thần suy sụp. Lý Thường Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở lối thoát cho giặc. Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân rút về nước.

Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững