Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

2. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

Trả lời:

Véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều có:

- Điểm đặt: trên vật.

- phương: tiếp tuyến với đường tròn quĩ đạo.

- Chiều: cùng chiều chuyển động.

- Độ lớn: không đổi được gọi là tốc độ dài. Ký hiệu: v. Đơn vị: (m/s).

v = Δs/Δt