Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác nữa ?

ĐỀ BÀI: Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác nữa ?

GỢI Ý

Thăng Long còn có những tên gọi khác: Tống Bình, Đại La, Long Đỗ, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Tràng An, Hà Nội...