Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Giải

Ví dụ, hình sau được tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện. Vì EF là giao của hai đa giác ABCD và EFJI nhưng nó không phải là cạnh chung của hai đa giác đó.