Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bảng dưới đây

2. Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Trả lời:

-      Tỉ lệ dân số châu Phi liên tục tăng

-      Tỉ lệ dân số châu Âu giảm liên tục

-      Tỉ lệ dân số châu Đại Dương không biến đổi

Tỉ lệ dân số châu Á, châu Mĩ có biến động nhưng không nhiều