Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ ẩm tỉ đối là gì?

Độ ẩm tỉ đối là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?

Hướng dẫn giải:

  Độ ẩm tỉ đối f là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước:

$$f = {a \over A}.100\% $$

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

$$f \approx {p \over {{p_{bh}}}}.100\% $$

Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối cho ta biết mức độ ẩm của không khí. Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.