Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Bài 2. Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Hướng dẫn giải:

 Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm).