Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ô nhiễm không khí là gì?

2. Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?

Hướng dẫn:

- Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí.

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất:

+ Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa, ngập úng, đất bị mặn do thủy chiều xâm nhập,..

+ Nguồn gốc con người : do tác nhân vật lí, tác nhân hóa học, tác nhân sinh học