Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Bài 2. Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L2 là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: Chọn C. 20cm