Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Hãy chọn câu đúng.

2. Hãy chọn câu đúng.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là

A. lực tĩnh điện.

B. lực hấp dẫn.

C. lực diện từ.

D. lực tương tác mạnh.

Trả lời:

D. Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.