Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:

a)      Natri kim loại

b)      CuO, đun nóng

c)       Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ ?

Giải thích.

Hướng dẫn giải:

a)      Ancol là chất oxi hóa;   b) chất khử;   c) bazơ ;