Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối,

2. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối, ví dụ: \( _{13}^{36}\textrm{S}\) và \( _{18}^{36}\textrm{Ar}\). 

So sánh: 

   1. khối lượng

   2. điện tích

của hai hạt nhân đồng khối.

Trả lời:

Hai hạt nhân đồng khối:

- Có khối lượng xấp xỉ bằng nhau.

- Có điện tích khác nhau.