Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

2. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Bài làm.

Có 2 cách phát biểu: 

a) Cách phát biểu của Clau-đi-út

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

 

b) Cách phát biểu của Cac-nô

 

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.