Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Hướng dẫn giải:

Phản xạ toàn phần thì không có tia khúc xạ, phản xạ không toàn phần thì không có tia khúc xạ.