Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lớp 5A có 35 học sinh.

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng \(\frac{3}{4}\) số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Bài giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, số học sinh nam của lớp 5A là:35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học sinh nữ của lớp 5A là:

35 - 15 =20 (học sinh).

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

20 - 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.