Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì:

T = 2Π√(l/g)