Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :

2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :

Al - Fe ;Al - Cu và Cu - Fe.

Bài làm.

Lấy mỗi mẫu kim loại 1 lượng nhỏ cho vào dung dịch NaOH, dùng dung dịch không sủi bọt là mẫu Cu-Fe.

Cho hỗn hơp 2 mẫu còn lại vào HCl , mẫu nào tan hết là Al-Fe, còn lại là Al-Cu. 

Phương trình:

2Al +2NaOH + 6H2O -> 2Na[Al(OH)4] +3H2

Fe + 2HCl -> FeCl2 +H2

2Al  + 6HCl -> 2AlCl3 +3H2