Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nhẩm:a) 3,25 x 10

Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

Bài giải:

a) 3,25 x 10 = 32,5 

3,25 x 0,1 = 0,325

b) 417,56 x 100 = 41756

417,56 x 0,01 = 4,1756

c) 28,5 x 100 = 2850

28,5 x 0,01 = 0,285.