Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học...

2. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.

Hướng dẫn.

- Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in.

- Dùng KMnO4 nhận được stiren ở điều kiện thường, nhân được toluene khi đun nóng.

- Không có hiện tượng là benzen.