Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số.

Điền số:

                                 

Hình 1           Hình 2               Hình 3                Hình 4                     Hình 5

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết số 1

Hình 2 viết số 2

Hình 3 viết số 3

Hình 4 viết số 4

Hình 5 viết số 5.