Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm một số thí dụ cho mỗi...

2. Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.

Hướng dãn.

Một số thí dụ về loại phản ứng:

- Phản ứng nhanh: Phản ứng nổ, sự đốt cháy các nhiên liệu (than, dầu, khí đốt), phản ứng giữa hai dung dịch H2SO4 và BaCl2...

- Phản ứng chậm: Sự lên men rượu, sự rỉ sắt.

a