Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

2. Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

Hướng dẫn:

- tạo ra dòng điện xoay chiều.

- máy phát điện,

- máy biến thế,