Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích hướng gió về mùa hạ Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy:

Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy:

-     Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

-     Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Trả lời:

- Các áp thấp là: Áp thấp I-ran

- Các áp cao là: Áp cao Ha-oai, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương, Áp cao Ô-xtrây-li-a

Hướng gió theo mùa

Khu vực

Hướng gió mùa hạ (tháng 7)

Đồng Á

Đông nam

Đông Nam Á

Tây nam và nam

Nam Á

Tây nam