Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp trong các trường hợp sau.

Bài 2. Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong các trường hợp sau.

Hướng dẫn giải:

a) Trường hợp thứ nhất, xem trong tóm tắt lí thuyết.

b) 

c) 

d)