Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

Lời giải:

Hình bình hành và lục giác đều là những hình có tâm đối xứng