Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dòng điện Fu - cô là gì?

2. Dòng điện Fu - cô là gì?

Hướng dẫn:

 Dòng điện Phucô hoặc dòng điện xoáy, là hiện tượng  sinh ra khi ta đặt một vật  vào trong một  biến đổi theo  hay vật dẫn  cắt ngang từ trường